دنياى واژه ها يک بازى آموزشى انگليسى است كه به شما كمک مى كند دانش واژه هاى تان را بسنجيد. وارد سايت شويد و با يك كليک بازى را شروع كنيد. تا اين لحظه 28,541 نفر در مسابقه شركت كرده اند.

World of Words (WoW) is an educational game for students like you that helps you to test your vocabulary knowledge! Log in and start the game just by one click! So far 28,541 students have participated in World of Words contest!