امتیاز

نمره نهایی شما با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

امتیاز = ۱۰(کلمه های جدید) + ۵(کلمه های قدیمی) + ۱(زمان ذخیره شده در واحد دقیقه) + (۱-)(سوالات پاسخ داده نشده) + (۲-)(سوالات با پاسخ نادرست)

نشان ها

مدال برنز

اگر برای 3 روز متوالی بازی کنید

مدال نقره

اگر برای 7 روز متوالی بازی کنید

مدال طلا

اگر برای 14 روز متوالی بازی کنید

مدال الماس

اگر برای 30 روز متوالی بازی کنید

رتبه کشوری در زبان انگلیسی:

برای مشاهده رتبه خود در میان دانش آموزان دیگر ایران، در شهر ها و مقاطع مختلف تحصیلی، می توانید به جدول امتیازات مراجعه کنید!


کارخانه داستان WoW

شروع به نوشتن افکار خود کنید!

مصحح های ما نظر خود را در مورد داستان شما می نویسند

و به این صورت می توانید انگلیسی را از طریق نوشتن بیاموزید!

دانش آموزان دیگر می توانند داستان شما را بخوانند و لایک کنند.


می توانید داستان های خود را اینجا بنویسید.

در هر زمانی: 

حتی اگر به دستور زبان خود مطمئن نیستید نگران نباشید و نوشتن را شروع کنید!